MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC 3M 3100

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC 3M 3100

Mặt nạ 3M 3100, 3200 dùng trong môi trường hóa chất. Nồng độ của các khí này không được vượt quá tiêu chuẩn OSHA PEL hoặc giới hạn phơi nhiễm của chính phủ

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • 3M đề nghị nên dùng trong môi trường hóa chất. Nồng độ của các khí này không được vượt quá tiêu chuẩn OSHA PEL hoặc giới hạn phơi nhiễm của chính phủ

    Trọng lượng nhẹ, thoải mái và thuận tiện

    Dây đeo và các loại bằng cao su

    Tương thích với hầu hết các mắt

    Call ngay: 0907 16 89 89